In opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de WHO vertaalt, beheert en onderhoudt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) deze WHO-classificaties voor gebruik in Nederland en bevordert het de implementatie van deze classificaties door training, informatieverstrekking en advisering met betrekking tot de classificaties en hun (mogelijke) toepassingen. 

Activiteiten

Het verstrekken van informatie is kosteloos. Voor het geven van training over, en het adviseren omtrent toepassingen van classificaties wordt een vergoeding gevraagd.

Wij werken met het WHO-FIC Netwerk samen.

Expertises

De taakstelling van het Centre, betreft enerzijds de invoering en het gebruik van de FIC, zoals de ICF en ICD-10, in het Nederlands en anderzijds hun internationale update en revisie, voortvloeiende uit dat gebruik.

Coördinatie

Coen H. van Gool, PhD 
Huib ten Napel, MA
Lara M. Harmans, MSc