De WHO heeft een aantal 'collaborating centres' om samen te werken aan de ontwikkeling, de verspreiding, het onderhoud en het gebruik van de WHO Familie van Internationale Classificaties (WHO-FIC) ter ondersteuning van de nationale en internationale gezondheidsinformatievoorziening.

Het WHO-FIC Netwerk omvat:

Voor vragen over en problemen met de WHO-FIC worden gebruikers verzocht zich te wenden tot het Nederlandse Centre. Ook voorstellen voor wijzigingen en aanvullingen op de classificaties dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan het Nederlandse Centre, e-mail: whofic@rivm.nl.

Het netwerk komt jaarlijks bijeen om onderling belangrijk geachte zaken te bespreken en de WHO te adviseren.

Het netwerk heeft als missie het ontwikkelen, verspreiden, implementeren en updaten van de WHO-FIC ter ondersteuning van de nationale en internationale gezondheidsinformatievoorziening.

Het werk van het WHO-FIC Netwerk is gebaseerd op een Strategy and Work Plan, jaarlijks vast te stellen in de netwerkvergadering eind oktober.

Het werk wordt uitgevoerd in een aantal WHO-FIC commissies, die aan de netwerkvergadering rapporteren. De Education Committee en Implementation Committee zijn in 2010 samengegaan, zie de EIC website met informatie over onder meer de training en implementatie van ICD-10 en ICF.