In opdracht van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de WHO vertaalt, beheert en onderhoudt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de WHO gezondheidsclassificaties voor gebruik in Nederland en bevordert het de implementatie van deze classificaties door training, informatieverstrekking en advisering met betrekking tot de classificaties en hun (mogelijke) toepassingen.

De ICF, ICF-CY, ICD-10, ICPC-2 en CMSV zijn in het Nederlands online te raadplegen in de Classification Browser. Voor de aanvraag van gebruikslicenties op Nederlandstalige versies van WHO-classificaties en de WHODAS2.0, zie 'Aanvraag gebruikerslicentie'.

Meer weten over de WHO Familie van Internationale Classificaties?

Nieuwe versie ICD-10: 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt in Nederland een nieuwe versie van de ICD-10 van kracht, namelijk de ICD-10 2021. Deze bevat alle correcties en updates die tussen 2014 en 2020 zijn gaan gelden. Op de downloads en links pagina zal vanaf december 2020 een aangepast ICD-10 downloadbestand voor gebruik in de LBZ worden gepubliceerd, te weten ICD-10-2021v1.  

ICD-10 boekenset

In deel 1 van de 2021 versie van de ICD-10 boekenset ontbreken een aantal codes; voornamelijk aanvullende onderverdelingen, zoals onder andere bij de diabetescodes (E10-14). RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat als eindredacteur van de ICD-10 in samenwerking met de uitgever alle ontbrekende coderingen aanvullen. Als u onlangs de nieuwe editie van de ICD-10 heeft ontvangen, ontvangt u van de uitgever een nieuw Deel 1 zodra deze beschikbaar is; dat is naar verwachting medio maart 2021. 

Starten registratiejaar 2021

Als handreiking om registratiejaar 2021 toch te starten zonder een compleet Deel 1, heeft DHD een overzicht gemaakt met nieuwe en vervallen codes. Het betreft alleen de nieuwe en vervallen codes. Wijzigingen in omschrijvingen en andere wijzigingen zijn teveel om in een overzichtelijk document te verwerken. Deze kunt u echter wel terugvinden in de classificatiebrowser. In combinatie met de papieren versie van deel 3 (alfabetische lijst) is de ICD-10 versie 2021 toch te gebruiken. Mocht uw ziekenhuis deelnemen aan de morfologiecodering, dan is de ICD-O-3.2 met morfologiecodes uit de numerieke-en alfabetische lijst hier beschikbaar als Excelbestand. Het gaat er om dat u uit praktisch oogpunt kunt starten met registratiejaar 2021. Zodra u beschikking heeft over de gecorrigeerde boekenset, dient u die te gebruiken voor de codering van registratiejaar 2021.

Fouten melden

Mocht u de nieuwe boekenset reeds hebben ontvangen en u daarin – naast de fouten in de aanvullende onderverdelingen - wellicht fouten tegenkomt, kunt u deze melden via whofic@rivm.nl, graag met kopie aan info@dhd.nl.

Coronavirus

Op 25 maart 2020 heeft de World Health Organization (WHO) de ICD-10 emergency codes U07.1 van kracht verklaard voor registratie van 'COVID-19, virus geïdentificeerd', en U07.2 voor registratie van 'COVID-19, virus niet geïdentificeerd', te gebruiken met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Op de downloads en links pagina vindt u een aangepast ICD-10 downloadbestand voor gebruik in de LBZ, te weten ICD-10-2014v15vb, met publicatiedatum 31 maart 2020.  

Redesignation

Op 5 oktober 2017 heeft de WHO het RIVM voor een nieuwe periode van vier jaar (2017-2021) benoemd als WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications.

Ontvang de WHO-FIC nieuwsbrief

Bekijk hier de laatst verschenen WHO-FIC nieuwsbrief (2019-1), zoek nieuwsbrieven uit eerdere jaren of geef u hier op voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief.

Coördinatie

C.H. van Gool
H. ten Napel
S. Brukx