In opdracht van het Ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de WHO vertaalt, beheert en onderhoudt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de WHO gezondheidsclassificaties voor gebruik in Nederland en bevordert het de implementatie van deze classificaties door training, informatieverstrekking en advisering met betrekking tot de classificaties en hun (mogelijke) toepassingen.

De ICF, ICD-10,  en ICD-O-3.2 zijn in het Nederlands online te raadplegen in de Classification Browser. Voor de aanvraag van gebruikslicenties op Nederlandstalige versies van WHO-classificaties en de WHODAS2.0, zie 'Aanvraag gebruikerslicentie'.

Meer weten over de WHO Familie van Internationale Classificaties?

Nieuwe versie ICD-10: 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt in Nederland een nieuwe versie van de ICD-10 van kracht, namelijk de ICD-10 2021. Deze bevat alle correcties en updates die tussen 2014 en 2020 zijn gaan gelden. Op de downloads en links pagina zal vanaf december 2020 een aangepast ICD-10 downloadbestand voor gebruik in de LBZ worden gepubliceerd, te weten ICD-10-2021v1.  

ICD-10 boekenset

In deel 1 van de 2021 versie van de ICD-10 boekenset ontbreken een aantal codes. Ook in deel 3 zijn tekortkomingen geconstateerd.  Als u onlangs de nieuwe editie van de ICD-10 heeft ontvangen, ontvangt u van de uitgever een nieuw deel 1 & deel 3 zodra deze beschikbaar zijn; dat is naar verwachting eind augustus 2021. 

Starten registratiejaar 2021

Als handreiking om registratiejaar 2021 toch te starten zonder een compleet Deel 1, heeft DHD een overzicht gemaakt met nieuwe en vervallen codes. Het betreft alleen de nieuwe en vervallen codes. Wijzigingen in omschrijvingen en andere wijzigingen zijn teveel om in een overzichtelijk document te verwerken. Deze kunt u echter wel terugvinden in de classificatiebrowser. In combinatie met de papieren versie van deel 3 (alfabetische lijst) is de ICD-10 versie 2021 toch te gebruiken. Mocht uw ziekenhuis deelnemen aan de morfologiecodering, dan is de ICD-O-3.2 met morfologiecodes uit de numerieke-en alfabetische lijst hier beschikbaar als Excelbestand. Het gaat er om dat u uit praktisch oogpunt kunt starten met registratiejaar 2021. Zodra u beschikking heeft over de gecorrigeerde boekenset, dient u die te gebruiken voor de codering van registratiejaar 2021.

Fouten melden

Mocht u de nieuwe boekenset reeds hebben ontvangen en u daarin – naast de fouten in de aanvullende onderverdelingen - wellicht fouten tegenkomt, kunt u deze melden via whofic@rivm.nl, graag met kopie aan info@dhd.nl.

Coronavirus

Onlangs heeft de World Health Organization (WHO) een aantal ICD-10 emergency codes van kracht verklaard voor registratie van COVID-19 gerelateerde aandoeningen en gezondheidsproblemen.  Op de downloads en links pagina vindt u een aangepast ICD-10 downloadbestand voor gebruik in de LBZ, te weten ICD-10-2021v1c, met publicatiedatum 1 juli 2021.