In opdracht van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de WHO vertaalt, beheert en onderhoudt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de WHO gezondheidsclassificaties voor gebruik in Nederland en bevordert het de implementatie van deze classificaties door training, informatieverstrekking en advisering met betrekking tot de classificaties en hun (mogelijke) toepassingen.

De ICF, ICF-CY, ICD-10, ICPC-2 en CMSV zijn in het Nederlands online te raadplegen in de Classification Browser. Voor de aanvraag van gebruikslicenties op Nederlandstalige versies van WHO-classificaties en de WHODAS2.0, zie 'Aanvraag gebruikerslicentie'.

Meer weten over de WHO Familie van Internationale Classificaties?

Coronavirus

Op 31 januari heeft de World Health Organization (WHO) de ICD-10 emergency code U07.1 vastgesteld voor registratie van '2019-nCoV acute respiratoire ziekte' voor direct gebruik. Op de downloads en links pagina vindt u een aangepast ICD-10 downloadbestand voor gebruik in de LBZ.  

Redesignation

Op 5 oktober 2017 heeft de WHO het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor een nieuwe periode van vier jaar (2017-2021) benoemd als WHO Collaborating Centre for the Family of International Classifications.

Ontvang de WHO-FIC nieuwsbrief

Bekijk hier de laatst verschenen WHO-FIC nieuwsbrief (2019-1), zoek nieuwsbrieven uit eerdere jaren of geef u hier op voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief.

Coördinatie

C.H. van Gool
H. ten Napel
S. Brukx