De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten c.q. omissies in voorkomen. Het WHO-FIC Collaborating Centre wijst er nadrukkelijk op dat aan dergelijke fouten c.q. omissies geen rechten kunnen worden ontleend.