De internationale standaard ISO 9999 (Assistive products for persons with disability - Classification and terminology ISO 9999, sixth edition, 2016) stelt een classificatie vast van speciaal vervaardigde of algemeen beschikbare hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen. De classificatie bestaat uit drie hierarchische niveaus en elke codering bestaat uit drie paar cijfers. Net als in andere classificaties zijn er op elk niveau van de classificatie coderingen, titels, verklarende noten, inclusies, exclusies en verwijzingen.

Inclusies en exclusies

Hulpmiddelen, gebruikt door iemand met functioneringsproblemen die de hulp van een derde vereisen bij het gebruik, zijn in deze classificatie inbegrepen. 

De volgende hulpmiddelen zijn expliciet buiten deze internationale norm gelaten:

  • onderdelen en gereedschappen gebruikt voor de installatie van hulpmiddelen;
  • oplossingen verkregen door combinaties van hulpmiddelen die afzonderlijk in de ISO 9999 2016 zijn geclassificeerd;
  • medicijnen;
  • hulpmiddelen en instrumenten die uitsluitend door zorgverleners worden gebruikt;
  • andere dan technische oplossingen zoals persoonlijke assistentie, geleidehonden of liplezen;
  • implantaten;
  • en financiele ondersteuning.

In 2003 is de ISO 9999, © van de International Organization for Standardization, door de Wereldgezonheidsorganisatie aanvaard als verwant lid in haar familie van internationale classificaties (WHO-FIC). Deze is samengesteld uit internationale classificaties die van belang zijn voor de zorgsector. De ISO 9999 maakt gebruik van de terminologie en definities van de ICF.

Wat is Cliq?

Cliq is een verfijning van de ISO 9999. De Cliq classificatie voegt hieraan drie niveaus toe, onder andere gebruik makend van de Nederlandse vertaling van de ICF. In de Cliq classificatie wordt de individuele zorgvraag centraal gesteld. Cliq maakt namelijk de koppeling tussen de eigenschappen van een hulpmiddel enerzijds en de wensen en mogelijkheden van de toekomstige gebruiker anderzijds, zoals beschreven in de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg die door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in samenwerking met het veld is opgesteld.

Voorstellen tot verandering en aanvulling van de ISO 9999, zowel voor wat betreft de bestaande en de nieuw voorgestelde klassen/subklassen/onderdelen, die rekening houden met de gegeven classificatieregels, kunnen aan de NEN (info@nen.nl) worden voorgelegd met een begeleidende verklaring van het voorstel.

ISO 9999 bestellen 

De zesde editie van de ISO 9999 is beschikbaar in Engels en Frans en kan hier worden besteld via de leden van de ISO. 

De vierde editie kan worden besteld bij:

Het Nederlands Normalisatie-instituut 
Vlinderweg 6 
2623 AX DELFT

Postbus 5059 
2600 GB DELFT

Tel: (015) 2 69 03 90 
Fax: (015) 2 69 01 90 
E-mail: info@nen.nl 
Web: www.nen.nl