Afgeleide classificaties zijn gebaseerd op de referentieclassificaties, i.c. de ICF, ICHI en ICD. Ze zijn soms door derden ontwikkeld en bij derden in beheer. Ze kunnen de structuur en categorieën hebben overgenomen, maar meer detaillering daarop verschaffen, of ze kunnen onderdelen van één of meer referentieclassificaties anders rangschikken of aggregeren.

ICF-CY: International Classification of Functioning, Disability and Health, Children & Youth

ICD-O-3: Internationale Classificatie van Ziekten voor Oncologie

The ICD-10 for Mental and Behavioural Disorders Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines

The ICD-10 for Mental and Behavioural Disorders Diagnostic Criteria for Research