De internationale classificatie van uitwendige oorzaken van letsels is een praktisch instrument dat gratis beschikbaar is voor het coderen van de omstandigheden waaronder letsels plaatsvinden. Het kan dus worden gebruikt voor surveillance en onderzoek ter ondersteuning van de letsel- en traumapreventie en het volgen van de desbetreffende maatregelen in de hele wereld. Door dit instrument te gebruiken kunnen de sleutelfactoren worden gecodeerd die mogelijk verband houden met het veroorzaken van letsels. Bijgevolg kunnen letsels geteld en beschreven worden, wat leidt tot nuttige informatie voor het stellen van prioriteiten, het maken van beleidsbeslissingen en het begeleiden van preventie.

Hoe zit de ICECI in elkaar?

De volledige ICECI is een veelzijdig en uitgebreid stelsel met hiërarchische codes voor het al of niet bedoeld zijn van een letsel, het letselmechanisme, de objecten en stoffen die tot letsels leiden, de plaats waar en de handeling waarbij het letsel gebeurt en het gebruik van alcohol en (andere) psycho-actieve middelen. Voor de meeste gegevenselementen kan de informatie worden gecodeerd op een basaal dan wel uitgebreid niveau. Aanvullend zijn er ook vijf modules voor het verzamelen van verdere details over geweld, verkeer, plaats, sport/vrijetijd, beroepsongevallen.

Is de ICECI gebruiksvriendelijk?

Ja - gebruikers kunnen opteren voor het gehele instrument of kiezen voor die gegevenselementen of -categorieën die aan hun gegevensbehoefte beantwoorden. De ICECI stelt aanvullend een uitgebreide 'data dictionary' en alfabetische lijst beschikbaar. Er zijn verder hulpmiddelen om de ICECI-gegevensvezameling af te stemmen op het gebruik in gezondheidsenquêtes of op een eerstehulpafdeling, een polikliniek of enig andere vorm van medische zorg. Zowel gebruikers met voldoende dan wel beperkte bronnen voor letselpreventie-activiteiten zullen de ICECI nuttig vinden voor het verzamelen van letselgegevens. Voor de resultaten van een onderzoek naar het gebruik, zie Newsletter juli 2006, p 2.

Welk verband bestaat er tussen de ICECI en de ICD?

De ICECI is een verwante classificatie in de WHO-FIC, de familie van internationale classificaties van de WHO. Voor een uitgebreide omschrijving: klik hier
De ICECI vormt het complement van Hoofdstuk XX, Uitwendige oorzaken van Ziekte en Sterfte, van de ICD-10. De 'Relationship between ICECI and ICD-10' is aanvaard als brug tussen de ICECI en ICD-10, waardoor geaggregeerde gegevens over letsels, gecodeerd volgens de ene classificatie, vergeleken kunnen worden met die volgens de andere.

Hoe is de ICECI verkrijgbaar?

De ICECI is beschikbaar in het Engels, het Spaans en het Portugees, zie 'downloads en links'. Een Duitse, Franse en Indonesische versie zijn in voorbereiding.

Mail naar who-fic@rivm.nl voor meer informatie.