Deze oorspronkelijke 6-cijferige WCC standaard is ontwikkeld uit WHO's ICPM (de eerste 4 cijfers) van de hoofdstukken voor diagnostische, operatieve en overige therapeutische verrichtingen. Versie 2.0 van de CMSV is in 1989 ingevoerd ten behoeve van de medische registratie in de Nederlandse ziekenhuizen. Update versie 2.6 is sinds 1-1-2005 van kracht.

De CMSV is in beheer bij Dutch Hospital DataRaadpleeg 'Vaak gestelde vragen' voor een licentie op andere vormen van (in)direct gebruik van de CMSV.

 

ICPM

De behoefte bij de WHO om verrichtingen te classificeren kwam voor het eerst op in 1971. Aanvankelijk ging het alleen om operaties. De International Classification of Procedures in Medicine (ICPM), die ook andere (be)handelingen dan operaties omvatte, werd in 1978 uitgegeven. De internationale werkzaamheden stopten feitelijk in 1989 omdat het internationaal overleg en advies de snelle en uitgebreide veranderingen in het gezondheidszorgveld niet kon bijhouden. Een aantal landen, waaronder Nederland (zie CMSV), zette het werk voort. De desbetreffende nationale classificaties voldoen echter niet voor gebruik op internationaal niveau.

 

ICHI

Tegenwoordig is de behoefte aan een internationale classificatie opnieuw opgekomen. De beoogde International Classification of Health Interventions omvat - opnieuw - zowel curatieve als preventieve (be)handelingen verricht in de medische, operatieve en andere gezondheidsgerelateerde zorg. Het doel van de ICHI is de lidstaten van de WHO, zorgverleners, managers en onderzoekers een gemeenschappelijk instrument te bieden voor de statistische verslaglegging en analyse van de verdeling en ontwikkeling van verrichtingen in de gezondheidszorg.