De Anatomische Therapeutische Chemische classificatie met gedefinieerde dagdoses, het zogenaamde ATC/DDD systeem, deelt geneesmiddelen in. Het systeem is een hulpmiddel bij het onderzoek naar het geneesmiddelengebruik ten einde de kwaliteit ervan te verbeteren.

De geneesmiddelen worden in de ATC-classificatie onderverdeeld in verschillende groepen naargelang het orgaan of het stelsel waarop ze aangrijpen en hun chemische, farmacologische en therapeutische eigenschappen. De geneesmiddelen zijn ingedeeld op vijf verschillende aggregatieniveaus. Statistieken van de geneesmiddelenconsumptie kunnen op elk van die vijf niveaus worden weergegeven.

De 'Guidelines for ATC classification and DDD assignment' en de 'ATC Index with DDDs' werden in 1990 voor de eerste keer in de huidige vorm uitgegeven. Het systeem is voor de statistiek al sinds 1975 in gebruik. Voor informatie kan men zich wenden tot:

WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Norwegian Institute of Public Health, 
P.O.BOX 4404 Nydalen, 
NO-0403 Oslo, NORWAY, 

e-mail: whocc@fhi.no.

Via de website: www.whocc.no, kan men de Guidelines, Index en updates verwerven. Deze wordt elk jaar geüpdatet waarbij de nieuwe versie op 1 januari verschijnt. Ook wordt er elk jaar in Oslo een internationale tweedaagse cursus over het ATC/DDD systeem gegeven.

G-Standaard

In Nederland wordt het ATC/DDD systeem gebruikt in de zogenaamde G-Standaard, die wordt uitgegeven door Z-index. Het is in beheer bij het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) die onderdeel is van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP).

Informatie over ATC-codes en DDD’s in de G-Standaard is te vinden op www.knmp.nl (inhoudelijke informatie) en op www.z-index.nl (technische informatie). Voor inhoudelijke vragen over ATC-codes en DDD's in de G-Standaard kunt u terecht bij de helpdesk van het Geneesmiddel Informatie Centrum via 070-3737377 of u kunt mailen naar gic@knmp.nl 

De G-Standaard gebruikt ook een aantal (identificerende) kenmerktypen van geneesmiddelen, die de voorganger van het WHO Collaborating Centre, de WCC, met Nederlandse stakeholders op geneesmiddelenterrein ontwikkeld heeft en die sinds 1995 in beheer zijn bij de KNMP, vergelijk het G-Standaard transparantiedocument: GPK – PRK - HPK. De G-Standaard is een databank die op geïntegreerde wijze het voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat hiervoor relevante gegevens over zorgproducten die in Nederland verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen.