De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) is een classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren die op dat functioneren van invloed zijn.

De 'International Classification of Functioning, Disability and Health'(ICF) is een referentieclassificatie van de WHO Familie van Internationale Classificaties.
De ICF beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand. Iemands gezondheid is met behulp van de ICF te karakteriseren in lichaamsfuncties en anatomische eigenschapppen, activiteiten en participatie. Gezondheid is aldus te beschrijven vanuit lichamelijk, individueel en maatschappelijk perspectief. Aangezien iemands functioneren - en problemen daarmee - plaatsvinden in een bepaalde context, bevat de ICF ook omgevingsfactoren. De ICF is van nut voor het begrijpen en meten van gezondheidsuitkomsten en kan worden gebruikt in klinische situaties, in allerlei zorginstellingen en in gezondheidsonderzoek op individueel en bevolkingsniveau. De ICF vult aldus de ICD-10 aan en kijkt daarmee verder dan mortaliteit en ziekte.

De Nederlandse vertaling van de ICF wordt in boekvorm uitgegeven door BSL. De ICF kan ook online geraadpleegd worden in de Classification Browser.

Een globale indruk van de ICF is te verkrijgen uit een compilatie van de ICF (44 p). Maar deze is voor het gebruik van de classificatie beslist onvoldoende. Daartoe dient men de ICF als geheel te kunnen inzien (pp 45-208), alsmede de regels voor het coderen (pp 211-253).

Het is de bedoeling van de ICF dat deze meer 'eenheid van taal' brengt in een veelheid van toepassingen. Het is daarom zaak dat de ICF alom op dezelfde wijze kan worden begrepen. Hiertoe is een basisinformatieset ontworpen, bestaande uit 62 sheets. Zie daarvoor 'download de ICF basisinformatieset'.

Een WHO-toepassing van de ICF is de ICF Checklist. De WHO-DAS-II is gebaseerd op de voorloper van de ICF, de ICIDH. Er is ook een Nederlandse versie van de WHO-DAS-II. Andere Nederlandse voorbeelden zijn te vinden op de websites van IMPACT, MATE en de Taksatieschaal.

De ICF-CY - voor kinderen en jeugd - is in oktober 2007 gelanceerd. Het Collaborating Centre heeft in 2008 een Nederlandse vertaling daarvan uitgebracht.

Het ICF-team van het WHO-FIC Collaborating Centre bundelt expertise op het gebied van de ICF voor het Nederlandse taalgebied en bestaat momenteel uit afvaardigingen van het Nederlands Paramedisch Instituut, het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Universiteit Maastricht, het Big Move Instituut, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, Universiteit van Gent, Vilans, en Revalidatiecentrum de Hoogstraat.