De 10e revisie van de International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) werd in mei 1990 goedgekeurd door de 43e World Health Assembly en is sinds 1994 in lidstaten in gebruik. De ICD-10 wordt elk jaar geactualiseerd met updates die in de vergadering van het WHO-FIC Netwerk worden goedgekeurd. De updates vermelden de bron en de goedkeurings- en invoeringsdatum.

Historie

De ICD-10 is de jongste in een serie die in de vijftiger jaren van de 19e eeuw begon. De classificatie is de internationale standaardindeling van diagnostische termen voor de epidemiologie en andere doeleinden van gezondheidsmanagement. Deze doeleinden omvatten de analyse van de algemene gezondheidstoestand van bevolkingsgroepen en het monitoren van de incidentie en prevalentie van ziekten en andere gezondheidsproblemen in relatie tot andere variabelen, zoals de kenmerken en omstandigheden van de individuen die zijn aangedaan. De ICD wordt gebruikt om ziekten en andere gezondheidsproblemen te klasseren die in allerlei dossiers worden vastgelegd, doodscertificaten en ziekenhuisdossiers daarbij inbegrepen. Aanvullend op de mogelijkheid tot opslag en terugvinden van diagnostische informatie voor klinische en epidemiologische doeleinden, vormen deze dossiers ook de basis voor de verzameling van nationale mortaliteits- en morbiditeitsstatistieken door de WHO. De ICD-10 in het Engels en vele andere talen is te bestellen bij WHO's online-boekwinkel.

Actuele versie: ICD-10 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt in Nederland een nieuwe versie van de ICD-10 van kracht, namelijk de ICD-10 2021. Deze bevat alle correcties en updates die tussen 2014 en 2020 zijn gaan gelden. Op de downloads en links pagina zal vanaf december 2020 een aangepast ICD-10 downloadbestand voor gebruik in de LBZ worden gepubliceerd, te weten ICD-10-2021v1.  

Deze nieuwe ICD-10 versie 2021 zal ook als nieuwe, driedelige boekenset worden uitgegeven door BSL. Meer informatie daarover vindt u hier.

Raadpleeg 'Vaak gestelde vragen' voor een licentie op andere vormen van (in)direct gebruik van de ICD-10.

ClaML 

ClaML betekent Classification Markup Language. ClaML is een specifieke XML notatie voor classificaties, die in 2007 als Europeese norm is geaccepteerd (CEN/TS 14463). In het ClaML bestand is de structuur van de ICD-10 precies beschreven volgens de ClaML-notatie. De data kan in elke tekstbewerker gelezen en bewerkt worden. De data zijn specifiek bedoeld voor verwerking in op XML gebaseerde systemen. ClaML bestanden kunnen worden omgezet in andere bestandsformaten; daarvoor moet in principe een omzetroutine worden geschreven.