ICD-11

ICD-10

ICD-10 in relatie tot DSM-5 (in voorbereiding)

Codelijst

Publicatiedatum

Ingangsdatum

DSM-5 met ICD-10 afleidingen * xx-xx-2023 xx-xx-2024

De Nederlandse Staat heeft tot 1 januari 2025 een licentie op het gebruik van de DSM-5 classificatie ten behoeve van het Zorgprestatiemodel verkregen van Boom uitgevers Amsterdam BV.

De Codelijst DSM-5 die vanaf deze webpagina gedownload kan worden, mag alleen worden gebruikt in de declaratie-, registratie- en informatiesystemen van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz), voor: het kunnen naleven van de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) rond de registratie en declaratie van geleverde ggz en fz, de registratie van de verzekerde aanspraak van de cliënt, de aanlevering van informatie aan het ggz/fz-informatiesysteem van de NZa en de uitlevering van informatie uit dit ggz/fz-informatiesysteem aan derden, alsmede voor analyse-, toezichts- en controledoeleinden, door: de NZa, het Zorginstituut Nederland, het Centraal Bureau voor de Statistiek, zorgaanbieders in de ggz en fz, de ICT-leveranciers die factureringsproducten voor de ggz en/ of fz op de markt brengen, aanbieders van diensten voor facturering en/of de administratieve verwerking van facturen in de ggz en/of fz, zorgverzekeraars, Vektis, VECOZO,  het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor overig gebruik dient contact te worden opgenomen met Boom uitgevers Amsterdam BV (info@boomamsterdam.nl).