De International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY) is ontwikkeld omdat de ICF in de praktijk als niet voldoende wordt ervaren voor het beschrijven van het functioneren van kinderen en jongeren.

De ICF-CY biedt met name een verbreding van uitgangspunten en het aanbrengen van meer detail om beter de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren te kunnen beschrijven.

De oorspronkelijke inleiding en bijlagen van de ICF zijn onveranderd in de ICF-CY opgenomen. Inhoudelijk is de ICF-CY onder meer gebaseerd op een groot aantal internationale verdragen over de rechten van kinderen, zoals de UN Conventions on the Rights of the Child 1989. De leeftijdsrange die door de ICF-CY bestreken wordt, loopt daarom ook vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar, parallel aan de leeftijdsgrens van andere UN conventions. Aldus is de ICF-CY een classificatie waarmee het functioneren van kinderen en jongeren in detail kan worden beschreven vanuit verschillende perspectieven, zoals op het niveau van lichaamsfuncties, anatomische eigenschappen van het lichaam, activiteiten en participatie. De ICF-CY bevat ook een classificatie van externe factoren, de directe en ruimere leefomgeving van een kind. De ICF-CY is met name uitgebreid met aspecten op het gebied van leren en spelen en het ontwikkelingsproces. Voor toepassing van de ICF-CY zijn een aantal vragenlijsten ontwikkeld voor vier leeftijdsgroepen:

  • 0 - 2
  • 3 - 6
  • 7 - 12
  • 13 - 17

De WHO heeft al in 2002 een internationale werkgroep ingesteld voor de ontwikkeling van een speciale versie van de ICF voor 'Children and Youth. Huib Ten Napel is contactpersoon voor het Nederlandse taalgebied.
De Nederlandse vertaling van de ICF-CY werd op 20 mei 2008 besproken in een invitational conference voor vertegenwoordigers van ouders en professionals die met kinderen werken in de kinderrevalidatie. Deze conferentie was georganiseerd door de Dutch ACD (Nederlandse Academy of Childhood Disability) en het Landelijk Servicepunt Kinderrevalidatie, in samenwerking met het WHO-FIC Collaborating Centre. Het streven is de ICF-CY in Nederlandse vertaling in te voeren als gemeenschappelijke taal voor alle belanghebbenden.

Raadpleeg Vaak gestelde vragen voor een licentie op andere vormen van (in)direct gebruik van de ICF-CY.

Voor meer informatie: Drs. Huib Ten Napel, e-mail: huib.ten.napel@rivm.nl