Verschillenbestand met geïmplementeerde ICF updates 2011 – 2018.

Hierin staan updates m.b.t. de periode 2011 – 2018 die voor Nederland met ingang van 2018 van kracht zijn geworden. Het grootste deel van de updates is afkomstig uit de ICF-CY.